رینگ جمع کن

رینگ جمع کن

تاریخ انتشار: نظرات: 0


می دانید دهانه ی رینگ های نصب شده روی پیستون برای قرار گیری داخل سیلندر، باید مقداری جمع شوند بنابراین هنگام جا زدن پیستون به طریقی باید رینگ های آن را جمع کرد و سپس پیستون را به داخل سیلندر هدایت نمود. رینگ جمع کن وسیله ای است که این وظیفه را انجام می دهد. این ابزار دارای چند لایه ورق فلزی استوانه شکل است و توسط آچار و کشش تسمه ی اطراف آن، قطر ورق ها تغییر می یابد بنابراین، برای پیستون های مختلف می توان از آن استفاده نمود. پیستون مورد نظر را داخل رینگ جمع کن قرار می دهند و سپس دهانه ی رینگ جمع کن را با آچار، کوچک می کنند تا پیستون داخل آن محکم شود.
در این حالت دهانه ی رینگ جمع کن تقریباً با قطر پیستون و سیلندر برابر است و رینگ ها کاملاً جمع شده هستند. حال پیستون را به داخل سیلندر هدایت می کنند.